Cookie / Süti tájékoztató
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, úgy kattintson ide.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Adatkezélési tájékoztató Nagy Targonca teszt promóció

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(„Nagy Targonca Teszt” promóció 2022.02.01.-2022.02.28.)

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B., cégjegyzékszám: 13-09-090846), a 2022.02.01. - 2022.02.28. között megrendezésre kerülő „Nagy Targonca Teszt” promóció Szervezőjének promóciójához kapcsolódik, mely Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató vagy Tájékoztató) a hivatkozott promóció szabályzatának elválaszthatatlan mellékletét képezi.

 

Adatkezelő az egyértelműség érdekében felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben a promóció során az érintett fel kíván iratkozni a Linde VIP KLUB-ra, úgy a feliratkozásra és a VIP KLUB-ban való részvételre vonatkozó adatkezelésről a https://www.linde-mh.hu/hu/Jogi-informaciok/Adatvedelem/ linken elérhető Adatkezelési tájékoztatóban adunk tájékoztatást. A jelen Adatkezelési tájékoztató csak és kizárólag a „Nagy Targonca Teszt” promócióra vonatkozik.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a „Nagy Targonca Teszt” promóció szabályzatában már definiált jelentéssel bírnak. Tájékoztatónk könnyebb megértése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE az általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban: GDPR - 4. cikkében foglaltak alapján a jelen Tájékoztató 1. sz. mellékletében tájékoztatjuk Önt, mint érintettet a jelen Adatkezelési Tájékoztató megértéséhez szükséges legfontosabb adatvédelmi fogalmakról.

 

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket arról, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk és felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy egyes adatok kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonása esetén sem törölhetők.

 

A promócióban résztvevő a promócióban történő részvételével (a chatbot felületen az erre vonatkozó lehetőség(ek) kiválasztásával és a személyes adatok beírásával és elküldésével) elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azokat elfogadta, így a promócióban történő részvételével egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

 

1.) Adatkezelő és adatfeldolgozó

 

Adatkezelő

Cégnév: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft.)

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.

Képviseli: Szalay Gábor ügyvezető és Péterffy Gábor cégjegyzésre jogosult munkavállaló

Email cím: info@linde-mh.hu

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

 

 

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói tevékenység

One Online Kft.

3300 Eger, Kapás u. 54.

A promócióval kapcsolatos marketing feladatok ellátása, a promócióra való felhívás email-ben történő megküldése az Adatkezelő adatbázisában szereplők részére-

LÉPÉSELŐNY MÉDIA Kft.

1221 Budapest, Kapisztrán utca 7.

Contact Centerként a beérkező érdeklődések/érintetti megkeresések kezelése.

Value Based Solutions Kft.

1075 Budapest, Károly körút 5. A. ép. 1/2 1.

Chatbot szolgáltatás nyújtása.

Wojtekovits István Máté egyéni vállalkozó

1048 Budapest, Tófalva utca 5.

A promócióval kapcsolatos marketing feladatok ellátása.

Bonaris Kft.

1037 Budapest, Tarhos u. 162.

A promócióval kapcsolatos marketing feladatok ellátása.

 

2.            A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

Kezelt adatok és az adatkezelés

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A promócióban résztvevő neve (vezetéknév és keresztnév), a résztvevő által képviselt cég cégneve, az általa képviselt cég székhelyének irányítószáma, email címe, telefonszáma

A promóció lebonyolítása, beleértve a sorsolást is.

Az érintett résztvevő hozzájárulása a chatbot felületen az erre vonatkozó lehetőség(ek) kiválasztásával és a személyes adatok beírásával és elküldésével a GDPR (32) preambulumbekezdésére tekintettel a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján.

A promóció időtartama és a promóció befejezésétől számított 60 napig.

A nyertes nevének és az általa képviselt cég nevének nyilvánosságra hozatala a résztvevők előtt, azzal, hogy Adatkezelő a sorsolás eredményéről email-ben tájékoztatja a résztvevőket.

Átláthatóság biztosítása.

Adatkezelő az érintett nyertes nevét jogos érdekből hozza nyilvánosságra a promóció tisztaságának és feddhetetlenségének biztosítása érdekében a GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján.

A promóció időtartama és a promóció befejezésétől számított 60 napig.

A nyertes adatainak kezelése (név (vezetéknév és keresztnév), az érintett által képviselt cég telephelyének címe, érintett email címe, telefonszáma)

A nyerteshez kapcsolódó kapcsolattartás, adminisztráció és a nyeremény átadása, illetve a Linde targonca tesztelés megvalósítása, tanulmány megküldése.

A GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a szabályzatban foglaltak szerint.

A promóció időtartama és a promóció befejezésétől számított 60 napig.

A nyertes, illetve amennyiben releváns a Linde targonca tesztelési lehetőség igénybevételével kapcsolatosan ezen résztvevők adatainak kezelése (név, cím, résztvevő által képviselt cég cégneve, székhelye)

A nyereményhez, illetve amennyiben releváns a Linde targonca tesztelési lehetőség igénybevételéhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése.

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig.

 

4.) Az adatok továbbítása

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak, IT szolgáltatónak átadhatja, megismerhetővé teheti ezen feladatok ellátása céljából.

 

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbítani köteles.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag a feladatuk ellátása céljából használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan, mint üzleti titkot kezelni.

 

Az egyértelműség érdekében Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adataikat a jelen Adatkezelési tájékoztató 1.) pontban megjelölt Adatfeldolgozókkal megosztásra kerülnek.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a „Nagy Targonca Teszt” kitöltése a Value Based Solutions Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 5. A. ép. 1/2 1.). chatbot felületén történik. A Value Based Solutions Kft. adatvédelmi irányelvei az alábbi linkre kattintva ismerhetők meg: https://www.valuebot.io/adatvedelmi-iranyelvek

 

A fentebb megjelölt chatbot szolgáltatóra tekintettel elképzelhető, hogy a személyes adatok az EU-n kívülre, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek. Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak EU-n kívülre ún. harmadik országba történő továbbításához.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a nagymennyiségű email-ek küldésénél igénybe veszi a Mailjet e-mail marketing platformot, mely egy felhőalapú e-mail kézbesítési és nyomkövető rendszer, amely lehetővé teszi a marketing e-mailek küldését. A Mailjet-et szolgáltató Mailgun Technologies

 

Inc.-nek az adatkezelési tájékoztatója a https://www.mailjet.com/security-privacy/ linkre kattintva ismerhető meg.

 

6.) Adatbiztonság

 

Adatkezelő a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

7.). Érintett jogai

 

7.1.        tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

- milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő

- milyen jogalapon

- milyen adatkezelési célból

- mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

7.2.        helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

 

Az érintett az info@linde-mh.hu email címen kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, - hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

 

7.3.        törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az info@linde-mh.hu email címen jogosult kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

7.4.        az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén az info@linde-mh.hu email címen terjeszthet elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.5.        az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

 

7.6.        tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy az info@linde-mh.hu email címen keresztül bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell

 

igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7.        érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

 

 

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

8.) Jogorvoslat

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdésük, kérésük lenne, úgy az Adatkezelőt info@linde-mh.hu email címen kereshetik meg.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a beérkezett kérelmet a jogszabályi határidőt figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatnia kell.

 

Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is, az alábbi elérhetőségeken:

 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://naih.hu/

 

*Kérjük, hogy a NAIH mindig aktuális elérhetőségeiről előzetesen tájékozódjon a NAIH weboldalán.

 

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait.

 

 

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

9.) Egyéb rendelkezések

 

Linde tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett felel az általa megadott adatok helyességéért és valódiságáért. A hibás vagy téves adatok megadásáért Adatkezelő kizárja a felelősségét. Azokban az esetekben, amelyeknél értelmezhető, érintett kijelenti és szavatolja a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, hogy a képviseletében eljáró természetes személy tekintetében rendelkezik a képviseletében eljáró természetes személy, mint érintett hozzájárulásával a Linde adatkezeléséhez.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, ezért kérjük mindig tájékozódjanak az Adatkezelési tájékoztató hatályos tartalmáról az Adatkezelő promóciós felületén.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete:

 • Adatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján.

 

Dunaharaszti, 2022. január 21.

 

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

Adatkezelő

 

 

 

 1. sz. melléklet

Adatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján

 

-              személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

-              adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

-              adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

-              adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 • profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

-              az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

-              érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.