Cookie / Süti tájékoztató
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, úgy kattintson ide.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft. székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.) - a továbbiakban: Adatkezelő vagy Linde- a https://lindeberlet.hu/weboldalhoz (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó adatkezelésével kapcsolatbana jogszabályi előírásoknak megfelelőentájékoztatást adjon az érintettek részére a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés műveleteiről, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) - általános adatvédelmi rendeletben – (a továbbiakban: GDPR) foglaltakra figyelemmel.

 

Tájékoztatjuk, hogy Linde potenciális célcsoportja, ügyfelei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ (1) 4. pontja[1]és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2. § t) pontja[2]alapján vállalkozásnak minősülnek, de ennek ellenére aWeboldal használatakor, a Linde-vel való kapcsolatfelvétel, szolgáltatás igénybevétele során Linde személyes adatok birtokába is kerülhet, mely esetekben Lindének,mint adatkezelőnek biztosítania kell az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést.Tájékoztatjuk az egyéni vállalkozókat, hogy adataik, mint természetes személyek adatai személyes adatnak minősülnek.

 

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket arról, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk és felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy egyes adatok kötelező, jogszabályon alapuló adatkezelés eseténa hozzájárulás visszavonása esetén sem törölhetők.

 

Adatkezelő a jelen tájékoztató könnyebb megértése érdekében az adatvédelmi fogalmakat a GDPR 4. cikke alapján az 1. számú mellékletben magyarázza meg, ad tájékoztatást azok jelentéséről.

 

1.) Adatkezelő és adatfeldolgozó

 

Adatkezelő

Cégnév: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (rövidített cégnév: Linde Kft.)

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.

Képviseli: Szalay Gábor ügyvezető

Email cím:info@linde-mh.hu

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói tevékenység

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tárhelyszolgáltatás

One Online Kft.

3300 Eger, Kapás u. 54.

Marketing feladatok végzése

LÉPÉSELŐNY MÉDIA Kft.

2636 Tésa, Petőfi utca 16.

Telefonhívások, email-ek kezelése

2.) A természetes személlyel, mint érintettel kapcsolatosan kezelt személyes adatok kategóriái, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartamának meghatározása

 

 1. A Weboldalon keresztül targoncabérlésre ajánlatkérés az „Ajánlatkérő űrlap” kitöltésével és beküldésével

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ajánlatkérő, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett)

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email címe, választott gép, egyéb információ, amit üzenetben megad az Ajánlatkérő

Az ajánlat megküldése a bérleti szerződés mielőbbi megkötése érdekében.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint Linde és az Ajánlatkérő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.

A bérleti szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.

Ajánlatkérő, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett):

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email cím, választott gép, egyéb információ, amit üzenetben megad az Ajánlatkérő

Az ajánlat megküldése a bérleti szerződés mielőbbi megkötése érdekében.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a bérleti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b) pontja alapján.

A bérleti szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

 1. Targoncabérlésre ajánlat kérése személyesen, telefonon, email-ben, faxon

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ajánlatkérő, mint vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett)

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email cím, választott gép, egyéb információ, amit megad az Ajánlatkérő

Az ajánlat megküldése a bérleti szerződés mielőbbi megkötése érdekében.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint Linde és az Ajánlatkérő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok kialakítása és fenntartása érdekében.

A bérleti szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.

Ajánlatkérő, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett):

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email cím, választott gép, egyéb információ, amit megad az Ajánlatkérő

Az ajánlat megküldése a bérleti szerződés mielőbbi megkötése érdekében.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a bérleti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b) pontja alapján.

A bérleti szerződés megkötése esetén annak megszűnését követő 8 év. Amennyiben nem jön létre szerződés, úgy az adatokat haladéktalanul töröljük.

 

 1. Targonca bérlet tárgyában bérleti szerződés megkötése és annak teljesítése

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett), mint kapcsolattartó személy:

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email címe, munkaköri beosztása

A bérleti szerződés megkötése, illetve annak teljesítése az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás.

Linde jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az üzleti kapcsolatok fenntartása és a bérleti szerződés teljesítése érdekében.

A bérleti szerződés megszűnését követő 8 év.

A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó természetes személy (érintett):

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, email címe

A bérleti szerződés megkötése, illetve annak teljesítése az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás.

A bérleti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

A bérleti szerződés megszűnését követő 8 év.

A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó természetes személy (érintett):

számlázási név, számlázási cím, adószám

Számlakiállítás.

Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk c) pontja) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 169.§-a alapján.

A számla kiállításától számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

 

 1. Kapcsolatfelvétel Linde-vel

 

A)A Weboldalon feltüntetett telefonszám(ok)on

 

Adatkezelő a telefonszámaival kapcsolatosan tájékoztatja az érintetteket, hogy vannak olyan telefonszámok, melyeket közvetlenül a Linde szakmai kollégái kezelnek, hozzájuk futnak be a hívások. Ezek a hívások nem kerülnek rögzítésre, de vannakolyan ügyfélszolgálati telefonszámai is az Adatkezelőnek, melyekre a beérkező hívások rögzítésre kerülnek. Ezeket a telefonszámokat a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott külső szolgáltató kezeli. Azokban az esetekben, amikor a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, úgy erről az érintettek a telefonbeszélgetés rögzítésének megkezdése előtt telefonon tájékoztatást kapnak.

 

Adatkezelő szakmai kollégáihoz beérkező telefonbeszélgetésekkel kapcsolatos adatkezelés:

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetesszemély (érintett)

vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, telefonhívás időpontja

Érintett beazonosítása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A telefonbeszélgetésnem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.

 

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

hangja ésminden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.

Telefonos megkeresésekreválaszadás.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A telefonbeszélgetésnem kerül rögzítésre, ezért az adatkezelés a telefonbeszélgetés idejéig tart.

 

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe,érintetti igény

Az érintett által előadott igényekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

 

A telefonbeszélgetés idejéig, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.

 

Adatkezelő rögzített telefonbeszélgetéseivel kapcsolatos adatkezelés:

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetesszemély (érintett)

vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

neve (vezetéknév és keresztnév), telefonszáma, telefonhívás időpontja

Érintett beazonosítása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy amennyiben az érintett nem járul hozzá a személyes adatainak a kezeléséhez, úgy a tájékoztatást követően a telefonbeszélgetést befejezheti.

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22§ (1) bekezdésére.

 

 

 

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

hangja ésminden olyan adat, amit a telefonbeszélgetés során az érintett megad.

Telefonos ügyfélszolgálati feladat ellátása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésére.

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

neve (vezetéknév és keresztnév), címe, telefonszáma, email címe, a panasz, igény előterjesztésének helye, ideje, módja.

Az érintett által előadott igényekkel, kérdésekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenység végrehajtása.

Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

 

A telefonhívás befejezésétől számított 5 évig, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésére.

 

B) Azinfo@linde-mh.hu email címrebeérkező email-ben (a fax üzenetek is ide értendők)

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

neve (vezetéknév és keresztnév), email címe

Érintettel való kapcsolattartás.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy email elérhetőségünkre email-t küld, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdek.

Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint.

Az email beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedéstől számított 5 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

-A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

email címe és az email tartalma, valamint az abban megadott személyes adatok

Megkeresések kezelése, tájékoztatás nyújtása.

Az érintett hozzájárulása GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azzal, hogy e-mail elérhetőségünkre emailt küld, illetve ezt követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdek.

 

Amennyiben a megkeresés adatvédelmi kérelemnek tekinthető, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 12. cikk (3) bekezdése szerint.

Az e-mail beérkezésétől, vagy, ha amiatt az Adatkezelő intézkedést tesz, úgy az intézkedés teljesítésétől számított 5 évig a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdése alapján.

 

2.5. Hírlevél

 

Személyes adatok kategóriái

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

- A vállalkozás képviseletében eljáró természetes személy (érintett) vagy

- A vállalkozás, mint egyéni vállalkozó, természetes személy (érintett) esetén:

neve (vezetéknév és keresztnév), email címe

Reklámot tartalmazó megkeresések és tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, szolgáltatásokról, eseményekről stb.

Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a Grtv. 6. §-a alapján.

Az érintett hírlevélről történő leiratkozásáig.

 

3.) Az adatok továbbítása

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az érintettek személyes adatait az Adatkezelő jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében harmadik személy jogi képviselőnek, tanácsadónak, IT szolgáltatónak átadhatja, megismerhetővé teheti ezen feladatok ellátása céljából.

 

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének teljesítése során az érintett személyes adatait ilyen irányú felhívás esetén hatóság, bíróság részére továbbítani köteles.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkeznek az Adatkezelő erre kijelölt munkavállalói a feladatuk ellátása érdekében, de azt csak és kizárólag a feladatuk ellátása céljából használhatják fel és kötelesek a tudomásukra jutott, érintettekhez kapcsolódó személyes adatokat bizalmasan kezelni és azt, mint üzleti titkot kezelni.

 

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy Adatkezelő, mint a Linde Material Handling GmbH. (DE-63743 Aschaffenburg, Carl-von-Linde- Platz) leányvállalata és a KION Group tagjaként elképzelhetőek olyan esetek, hogy az anyavállalattal, cégcsoporttal adatok, információk kerülnek megosztásra, tekintettel arra, hogy a cégcsoportazonos informatikai rendszereket használ.

 

A fentiekre tekintettel elképzelhető, hogy a személyes adatok az EU-n kívülre, harmadik országba is továbbításra kerülhetnek. Az érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatainak EU-n kívülre ún. harmadik országba történő továbbításához.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a nagymennyiségű email-ek küldésénél igénybe veszi a Mailjet e-mail marketing platformot, mely egy felhőalapú e-mail kézbesítési és nyomkövető rendszer, amely lehetővé teszi a marketing e-mailek küldését. A Mailjet-et szolgáltató Mailgun Technologies Inc.-nek az adatkezelési tájékoztatója a https://www.mailjet.com/security-privacy/ linkre kattintva ismerhető meg.

 

4.) Adatbiztonság

 

Adatkezelő a GDPR 32. cikke alapján a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

5.). Érintett jogai

 

5.1.        tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatni kell az adatkezelő személyéről, képviselőjéről és elérhetőségeiről, az adatkezelés jogalapjáról és annak céljáról, valamint a GDPR 13. cikkében meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos információkról. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

- milyen személyes adatait kezeli az Adatkezelő

- milyen jogalapon

- milyen adatkezelési célból

- mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy

az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére), az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

5.2.        helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

 

Az érintett info@linde-mh.hu email címen kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatait, ideértve kérheti azt is az érintett – figyelembe véve az adatkezelés célját, - hogy kiegészítő nyilatkozat útján a személyes adatai kiegészítésre kerüljenek.

 

5.3.        törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

5.4.        az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, melyet szintén info@linde-mh.huemail címen terjeszthet elő az Adatkezelő részére, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

5.5.        az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizáltan történik.

 

5.6.        tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy azinfo@linde-mh.hu email címen keresztül bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5.7.        érintetti jogok gyakorlása az érintett halála esetén

 

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) alapján a nem várt halála esetére az életében megillető jogait a halálát követő 5 éven belül az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Amennyiben az érintett az élete során nem tesz a fentieknek megfelelő jognyilatkozatot, úgy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez való jogát, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás jogát érvényesíteni, valamint - ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – úgy jogosult közeli hozzátartozója az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesíteni az érintett halálát követő 5 éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja. Az érintett jogait halála esetén az érintett helyett érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az előző bekezdés szerinti esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

 

6.) Jogorvoslat

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogyha az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdésük, kérésük lenne, úgy az Adatkezelőtaz info@linde-mh.huemail címen kereshetikmeg.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a beérkezett kérelmet a jogszabályi határidőt figyelembe véve 1 hónapon belül köteles kivizsgálni és válaszáról az érintettet tájékoztatni. Előfordulhat, hogy a kérelem összetettsége okán, illetve a folyamatban lévő kérelmek számára vagy egyéb az Adatkezelő által megindokolt esetben az Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. Azonban a meghosszabbítás tényéről, valamint az okairól az érintettet az Adatkezelőnek előzetesen tájékoztatnia kell.

 

Az érintett közvetlenül fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is,az alábbi elérhetőségeken:

 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:http://naih.hu/

 

*Kérjük, hogy a NAIH mindig aktuális elérhetőségeiről előzetesen tájékozódjon a NAIH weboldalán.

 

Az érintett bírósághoz is fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR-ból következő jogait.

 

Az érintett a pert az Info tv. 23. § (3) bekezdése alapján - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek

 

7.) Egyéb rendelkezések

 

Linde tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett felel az általa megadott adatok helyességéért és valódiságáért. A hibás vagy téves adatok megadásáért Adatkezelő kizárja a felelősségét.Azokban az esetekben, amelyeknél értelmezhető,érintett kijelenti és szavatolja a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával,hogy a képviseletében eljáró természetes személy tekintetében rendelkezik a képviseletében eljáró természetes személy, mint érintett hozzájárulásával a Linde adatkezeléséhez.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a cookie-k (sütik) kezeléséről Adatkezelő https://lindeberlet.hu/cookie-tajekoztato#page linken elérhető Cookie tájékoztatójában ad részletes tájékoztatást.

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor jogosult egyoldalúan módosítani, ezért kérjük mindig tájékozódjanak az Adatkezelési tájékoztató hatályos tartalmáról a Linde https://lindeberlet.hu/ weboldalon.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. sz. melléklete:

 • Adatvédelmi fogalommeghatározása GDPR 4. cikke alapján.

 

Dunaharaszti, 2021. június 17.

 

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

Adatkezelő

 

 

 

 1. sz. melléklet

Adatvédelmi fogalommeghatározás a GDPR 4. cikke alapján

 

-             személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

-             adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

-             adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

-             adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

 • profilalkotás:Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

-             az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

-             érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

[1]„vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy” [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 4. pontja]

[2]„Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el” [Ekertv. 2.§ t) pontja]