Cookie / Süti tájékoztató
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, úgy kattintson ide.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Játékszabályzat

Játékszabályzat

A Játékszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Á. u. 18/B, cégjegyzékszám: 13-09-090846, a továbbiakban: Társaság) által szervezett, „Linde Nyereményjáték” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

A Játékban résztvevő jelentkező a jelentkezéssel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, nagykorú természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő (pl. adatkezelő) cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Társaság nem értesíti a Játékost.

2. A Játék leírása

A Játékban való részvétel díjmentes. A Játék neve: „Linde Nyereményjáték”

2.1. A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele az Ipar Napjai & Automotive Hungary kiállításon, az alábbi online felületen az adatok megadása:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiRY1njJjISXMvHLcr4-hMLFU5zqtkMvz4pcLfSRc9YtdvWw/viewform

2.2. A Játékos a feliratkozás során köteles elfogadni a Szabályzat tartalmát. A Játékos a feliratkozását a „küldés” gomb lekattintásával véglegesítheti.

2.3. A nyereménysorsolásban minden, a Szabályzat szerint arra jogosult Játékos részt vesz.

2.4. A Játék leírása és a Szabályzat linkje a https://lindeberlet.hu/jatekszabalyzat található.

2.5. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2023 május 16-19. A Játék, illetve annak feltételei bármilyen kötelezettség vagy következmény nélkül egyoldalúan módosítható, felfüggeszthető vagy visszavonható a Társaság részéről.

3. Nyeremények

A Játék nyereménysorsolásakor az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között:

1 db Linde pedálos gyerektargonca

1 db X20-X35 targoncamodell

1 db Linde szilikon borítású üvegkulacs

3 db baseball sapka

4. Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: 2023 május 22.

A nyeremény sorsolásában részt vesz minden Játékos, aki a Játék kezdete óta eleget tett a Játék követelményeinek. A sorsolás online módon, véletlen generátorral történik. Annak helyszíne: 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 18/B. A sorsolás nem nyilvános! A sorsoláson minden ajándékhoz 1 nyertes és 1 pótnyertes kerül kisorsolásra.

5. Nyertesek értesítése

A Társaság a nyerteseket minden esetben a feliratkozás során megadott e-mail címen keresztül értesíti, a sorsolást követő 10 munkanapon belül. Amennyiben a nyertes által megadott e-mail címről sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezik az értesítő levél (hibaüzenet), úgy a Társaság a hibaüzenet visszaérkezésétől számított 3 munkanapon belül egy alkalommal ismételten megkísérli a nyertes értesítését. A második sikertelen kézbesítés után a Társaság a pótnyertest hirdeti ki nyertesnek, akit az előbbiek szerint kiértesít. Amennyiben a pótnyertes értesítése is sikertelen, a Társaság a sorsolást eredménytelennek nyilvánítja. A Társaság nem vállal felelősséget a megadott e-mail cím hibájából eredő vagy egyéb okból a megadott e-mail címre történő kézbesítés sikertelenségéért.

A nyeremény átadása a sikeres kapcsolatfelvételtől számított 20 munkanapon belül történik. Ha a sikeres értesítést követő 8 munkanapon belül a Társaság nem kap a kiértesített nyertestől telefonon vagy e-mailen visszajelzést, úgy a Társaság a sorsolást eredménytelenné nyilvánítja.

A Játékosok és a nyertes tudomásul veszi, hogy eredménytelen sorsolás esetében a Társaság a sorsolást nem köteles megismételni és a nyertes visszajelzésének elmulasztásából eredően a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak a pótnyertesre is.

6. Adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: a Játékosok hozzájárulása. A feliratkozással és a Játékban való részvétellel a Játékos elfogadja a Linde Kft. adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az előbbi adatkezelési szabályzat szerint a Játékos adatait kezelje és részesévé váljon a Linde VIP Klubnak, mely során reklám célú megkeresések kerülnek továbbításra. Az adatkezelési szabályzat elérhetősége: https://www.linde-mh.hu/hu/Jogi-informaciok/Adatvedelem/

7. Felelősség

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Társaság kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8. Egyéb

A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@linde-mh.hu email címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Dunaharaszti, 2023 május 12.