Cookie / Süti tájékoztató
Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ. Ha bővebb információkat szeretne kapni a cookie-k használatáról és arról, hogyan módosíthatja a beállításokat, úgy kattintson ide.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

„Nagy Targonca teszt” promóció szabályzata

A „Nagy Targonca Teszt” promóció

szabályzata

 

1./ A Promóció szervezője és a szervező által igénybe vett lebonyolítók

A „Nagy Targonca Teszt” elnevezésű promóció - a továbbiakban: „Nagy Targonca Teszt” vagy promóció - szervezője Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B., cégjegyzékszám: 13-09-090846) - a továbbiakban: Szervező -, aki a promóció lebonyolításába bevonja az alábbi személyeket: Wojtekovits István Máté egyéni vállalkozó (székhely: 1048 Budapest, Tófalva utca 5. nyilvántartási szám: 52589368), Bonaris Kft. (székhely: 1037 Budapest, Tarhos u. 162., cégjegyzékszám: 01-09-354461), One Online Kft. (székhely: 3300 Eger, Kapás utca 54., cégjegyzékszám: 10-09-029941), LÉPÉSELŐNY MÉDIA Kft. (székhely: 1221 Budapest, Kapisztrán utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-386390) - a továbbiakban együtt: Lebonyolítók -

 

2. Mi is ez a promóció?

 

1.) A Szervező kívánja felmérni a jelen promóció keretében az ún. „Nagy Targonca Teszttel” az anyagmozgatási piac jelenlegi hazai trendjét és akár új potenciális ügyfelekkel kapcsolatba kerülni.

2.) Ön a promócióban a chatbot-ban található „START” gombra kattintással kétféle módon vehet részt:

 

- anonim módon: Amennyiben résztvevő a „Nagy Targonca Teszt” kitöltésekor a beküldést megelőzően az alábbi opciót választja „Nem érdekel egyik lehetőség sem”, akkor Szervező ebben az esetben a kitöltött és a résztvevő által a chatbot felületen beküldött „Nagy Targonca Tesztet” anonim módon kezeli, nem kér be a résztvevőtől sem személyes adatot sem olyan céges adatot, mellyel a résztvevő személye beazonosítható lehetne. Ez azt jelenti, hogy Szervező a résztvevő válaszait anonim módon használja fel a teszt kiértékelését feldolgozó tanulmányában. Ugyanakkor a tesztet kitöltő ebben az esetben nem válik jogosulttá a promócióban Szervező általa jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott nyereményre, illetve targonca tesztelésre és a tanulmányra sem. Értelemszerűen a nyeremény, illetve a targonca tesztelés, a tanulmány megküldése anonim résztvevők részére nem tud megvalósulni, tekintettel arra, hogy a kapcsolattartáshoz, nyeremény átadásához, a targonca teszteléssel kapcsolatos egyeztetéshez elkerülhetetlen, hogy Szervező személyes adatokkal rendelkezzen a résztvevőről. Amennyiben tehát a résztvevő anonim módon csak kitölti a „Nagy Targonca Tesztet” és a teszt kitöltése után a „Nem érdekel egyik lehetőség sem” opciót választja, úgy ezzel a promóció számára befejeződik. Természetesen Szervező ebben az esetben is köszöni a kitöltéseket és örül annak, hogy a tanulmányának elkészítéséhez hozzá releváns értékelhető válaszok érkeztek.

 

- személyes adatok és a képviselt céget ténylegesen beazonosítható céges adatok megadásával: Ez azt jelenti, hogy a Szervező a kitöltött „Nagy Targonca Teszt” végén a promócióhoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztatóban megadott adatkezelési célból gyűjt be személyes  adatokat és olyan céges adatokat, melyek egyértelműen a cég pontos beazonosítását teszik lehetővé, különösen annak érdekében, hogy a promócióban biztosított nyereményt Szervező a nyertes részére át tudja adni, illetve a targonca teszt

 

lehetőségének részleteit le tudja egyeztetni a résztvevővel, illetve a tanulmányt meg tudja küldeni résztvevő részére. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a „Nagy Targonca Tesztben” megadott válaszokat a Szervező ebben az esetben is anonim módon használja fel a teszt kiértékelését feldolgozó tanulmányában.

 

3.) A „Nagy Targonca Teszt” kitöltésére a Valuebot chatbot felületen kerül sor.

 

3./ Ki vehet részt a promócióban?

 

  1. A promócióban azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve az általa képviselt cég vehet részt, aki
  • a Szervező adatbázisában fellelhető és/vagy a promóció meghirdetése során a
  • azon cég vezetőjeként vagy munkavállalójaként tölti ki a „Nagy Targonca Tesztet”, aki használ anyagmozgatási gépet/eszközt a tevékenysége, munkavégzése során és
  • minden kérdésre értékelhető választ ad Szervező részére,
  • a promócióban kisorsolásra kerülő nyeremény átadásához és/vagy az ingyenes Linde targonca teszt felhasználásához és/vagy a tanulmány megküldéséhez valós adatokat ad meg - amennyiben a „Nagy Targonca Teszt” kitöltését követően ezt a részvételi módot adta meg -, valamint
  • akit a Szervező nem zárt ki a promócióból és
  • a résztvevővel szemben nem áll fenn a promócióból kizárás jelen szabályzatban meghatározott egyetlen feltétele sem.

 

A továbbiakban: résztvevő

 

2.) Nem jogosult a promócióban részt venni, illetve a Szervező a promócióból kizárhatja azon egyéb részvételi feltételeknek egyebekben megfelelő személyt:

a)      aki csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt, vagy ennek gyanúja felmerül a promóció során (pl. aki valótlan adatokkal, több alkalommal kitölti a „Nagy Targonca Tesztet”, annak érdekében, hogy a nyerési esélyét növelje, vagy hamis adatokat ad meg a promócióban), vagy

b)     aki Szervező vagy Lebonyolítók tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, munkavállalója, vagy ezen személyek Ptk. 8:1 §-ában megjelölt hozzátartozója és közeli hozzátartozója.

 

3.) Amennyiben a résztvevő nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező, a résztvevőt a promócióból bármikor kizárhatja. A kizárásról a Szervező, Lebonyolítók a kizárt résztvevőt nem értesítik.

 

4.) A résztvevő a promócióban történő részvétellel, azaz a „Nagy Targonca Teszt” kitöltésével és a chatbot felületen Szervező részére történő elküldésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzatban rögzített feltételeket, továbbá a „Nagy Targonca Teszt” Szervező részére történő elküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a teszt kitöltésére és Szervező részére történő megküldésére jogosult. Amennyiben a résztvevő a promóció feltételeit nem fogadja el, úgy kérjük ne vegyen részt a promócióban és ne töltse ki a „Nagy Targonca Tesztet”.

 

5.) Szervező és a Lebonyolítók kizárják minden felelősségüket a résztvevő által a „Nagy Targonca Teszt” kitöltésekor megadott válaszok valóságtartalmának megfelelőségéért és a megadott adatok helyességéért, azért csak és kizárólag résztvevő felel. A résztvevő a promócióban történő részvételével elfogadja, hogy Szervező a „Nagy Targonca Tesztben” kapott válaszokat kiértékeli, összesíti és abból anonim piackutatási tanulmányt készít, amit kizárólagosan és teljeskörűen Szervező jogosult felhasználni. A Résztvevő amennyiben a promócióban megjelöli, hogy az elkészített tanulmányt szeretné megismerni, úgy Szervező az elkészített tanulmányt email-ben küldi meg részére tájékoztatás céljából. Szervező a tanulmánnyal összefüggésben tájékoztatja résztvevőt, hogy az elkészített tanulmány megküldése csak a piaci körképről, trendekről szóló tájékoztatás céljából kerül megküldésre, a tanulmány bármilyen célból történő felhasználása csak és kizárólag a Szerevező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

 

4./ Meddig tart a promóció?

A promóció 2022. február 1-től 2022. február 28-ig tart.

 

5./ Mit lehet nyerni?

1.) A promócióban résztvevő a „Nagy Targonca Teszt” kitöltését követően, amennyiben személyes adatait és a cég pontos beazonosításához szükséges információkat is megadja Szervező részére, akkor a chatbot felületen az alábbi lehetőségek közül választhat, azzal, hogy többet is megjelölhet:

 

-„Szeretnék nyerni egy X20-35 Linde targoncamodellt”: Szervező 1 db X20-35 Linde targoncamodellt sorsol ki bruttó 12.600,- Ft értékben - a továbbiakban: nyeremény -

- „Szeretnék ingyenesen kipróbálni egy Linde targoncát a telephelyemen”: Szervező saját költségén vállalja, hogy a résztvevővel történő előzetes egyeztetés szerint a rendelkezésére álló Linde targoncát a saját költségén a promócióban résztvevő részére leszállítja és a résztvevő a Linde szakember jelenlétében kipróbálhatja. Szervező ezzel kapcsolatosan felhívja a résztvevő figyelmét arra, hogy természetesen igyekszik a promócióban résztvevő igényeihez igazítani a Linde targonca kipróbálását, de a kipróbálás feltételeit különösen, hogy arra hogyan kerül sor, mennyi ideig stb. azt a Szervező egyoldalúan jogosult meghatározni a renelkezésére álló targoncákból. A Linde targonca kipróbálására Magyarország teljes területén lehetőség van, ugyanakkor a földrajzi elhelyezkedés befolyásolhatja a kipróbálás feltételeit és lehetőségeit, melyről a promócióban résztvevők Szervezővel történő közvetlen kapcsolatfelvétel során kapnak bővebb információt. Fontos, hogy a Linde targonca kipróbálására, akkor van lehetőség, ha a résztvevő a chatbot felületen ezt az opciót kiválasztja. A kipróbálás lehetősége nem sorsoláshoz kötött. Arra minden olyan esetben sor kerülhet, amikor a résztvevő a Szervezővel ennek részleteiben meg tud egyezni.

- „Szeretném megkapni a tanulmányt”: Szervező által készített tanulmány, mely tulajdonképpen a „Nagy Targonca Tesztre” kapott válaszok kiértékelését jelenti, ami felméri a magyar piacot és megmutatja a jelenlegi magyarországi anyagmozgatási trendet.

 

- „Nem érdekel egyik lehetőség sem”: Amennyiben a résztvevő ezt a lehetőséget választja, akkor az azt jelenti, hogy a „Nagy Targonca Tesztet” anonim módon kívánja beküldeni és a promócióban a továbbiakban nem kíván részt venni. Felhívjuk a figyelmet, hogy tekintettel arra, hogy több válasz is megjelölhető és beküldhető, ezért ha a válaszok között ez a válasz is szerepel, akkor Szervező a többi esetlegesen kiválasztott lehetőséget nem veszi figyelembe.

 

2.) A nyereményt a Szervező biztosítja a nyertesnek. A nyeremény után esetlegesen felmerülő, jelen promócióval kapcsolatos adók és közterhek a Szervezőt terhelik és azt a Szervező fizeti meg. A nyeremény átadását, biztosítását Szervező intézi közvetlenül a nyertessel való egyeztetés alapján.

3.) Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy az a 5./1.) pontban megjelölt nyereményen és megjelölt garantált szolgáltatáson kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

 

6./ Mikor és hogyan sorsolunk?

1.) X20-35 Linde targoncamodell sorsolásának ideje: 2022. március 1. 11:00 óra

2.) A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B.; a sorsolás nem nyilvános.

3.) A promóció nyertese a véletlen számgenerálás elve alapján, számítógépes program, a random.org segítségével kerül kiválasztásra azon résztvevők közül, akik a jelen szabályzatban foglalt feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelel.

4.) Amennyiben nincs olyan résztvevő, aki a promóció időtartama alatt a szabályzatban foglaltaknak megfelelő „Nagy Targonca Tesztet” küldene be, úgy a Szervező nem sorsol nyertest.

5.) A nyertesről Szervező email üzenetben értesíti a promócióban résztvevőket.

6.) Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy nem sorsol pótnyertest, amennyiben a nyertes a tájékoztatást követően nem veszi fel a jelen szabályzatban foglaltak szerint a kapcsolatot a Szervezővel, vagy a nyereményt nem veszik át, úgy a nyeremény Szervezőnél marad.

7./ Hogyan adjuk át az X20-35 Linde targoncamodell nyereményt, a Linde targonca tesztelésnek a lehetőségét és a Szervező által elkészített tanulmányt?

 

1.) A nyertessel és a Linde targonca tesztelést kérő résztvevővel a Szervező veszi fel a kapcsolatot a résztvevő által megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyertesnek, A Linde targonca tesztelést kérő résztvevőnek 3 napon belül kell jelentkeznie email üzenetben és egyeztetnie kell Szervezővel a nyeremény átvételéről, illetve a Linde targoncatesztelés lehetőségéről. Amennyiben a nyertes és/vagy a Linde targonca tesztelésre jogosult résztvevő ezen határidőt elmulasztja, úgy a nyeremény átvételére, illetve a Linde targonca tesztelési lehetőségre való jogosultságát véglegesen elveszíti.

 

2) A nyeremény átadásához, illetve a Linde targonca tesztelés érvényesítéséhez a nyertes beazonosítását a nyeremény átadását megelőzően, illetve átadásakor Szervező jogosult elvégezni. A nyeremény átadására postai úton, a résztvevővel egyeztetett Targonca tesztre pedig személyesen kerül sor. Azoknak a résztvevőknek, akik a chatbot felületen megjelölték, hogy szeretnék megkapni a Szervező „Nagy Targonca Teszt” alapján készített kiértékelő tanulmányát, úgy ezen résztvevők részére Szervező a tanulmányt email-ben küldi meg.

 

3.) A nyeremény, illetve a Linde targonca tesztelés, a tanulmány készpénzre, vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem válthatók és más személyre nem ruházhatók át. Szervező tájékoztatja a

 

résztvevőket, hogy a nyeremény, illetve a Linde targonca tesztelés igénybevételével, használatával járó kockázatokat a nyertes maga vállalja. Szervező és Lebonyolítók nem felelősek a nyeremény, illetve a a Linde targonca tesztelés igénybevételéből eredő, a nyertes, illetve az igénybe vevő személyében, személyzetében vagy tulajdonában keletkező bármely anyagi kár, testi épségben bekövetkező károkért, személyi sérülésért, vagy esetleges haláleset miatt.

 

8./ Milyen adatokat kezelünk?

1.) A „Nagy Targonca Teszt” kitöltése anonim módon történik, amennyiben a kitöltő személy nem kíván a jelen promócióban a továbbiakban részt venni, azaz a nyereményt megnyerni és/vagy a Linde targonca tesztelési lehetőséggel élni és/vagy a tanulmányt megkapni. Ha a „Nagy Targonca Tesztet” kitöltő, résztvevő megadja a személyes adatait, úgy azokat az adatokat Szervező a jelen szabályzat mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

2.) Felhívjuk a résztvevők figyelmét az Adatkezelési tájékoztató elolvasására is, a tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

 

9./ Felelősség

 

1.) A promócióban minden résztvevő saját felelősségére és saját döntése alapján vesz részt.

 

2.) Tájékoztatjuk Önt, hogy részvételével Ön szavatol azért, hogy a „Nagy Targonca Teszt” kitöltésére jogosult és valós adatokat közöl. Az ebből eredő bármilyen munkáltatói vagy egyéb jogvitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve Lebonyolítók minden felelősségüket kizárják. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a chatbot rendszer túlterhelt, az internetkapcsolat megszakad, vagy bármely más, a Szervezőnek és a Lebonyolítóknak fel nem róható technikai hiba, vagy akadály miatt a résztvevő a promócióban nem tud részt venni, vagy ilyen okból a résztvevő a nyereményről, illetve a Szervező által jelen szabályzatban nyújtott egyéb szolgáltatásáról szóló értesítésre nem tud időben válaszolni.

 

3.) A promócióban történő részvétel során a résztvevő internetszolgáltatójának üzletszabályzata és a https://www.valuebot.io/ Value chatbot szolgáltatás platformszabályai változatlanul irányadóak a résztvevőre.

 

10./ Egyéb rendelkezések

 

1.) Amennyiben a Szervező/Lebonyolítók okkal azt feltételezik, hogy bármely résztvevő a jelen szabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely résztvevő részéről a promóció kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely résztvevő a promóció lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, akkor a Szervező, Lebonyolítók az ilyen résztvevőt külön értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárják a promócióból. A Szervező bármely, a jelen promócióval kapcsolatosan hozott döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

 

 

 

 

2.) A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, ezek gyanúja vagy jóhírének vagy üzleti/gazdasági érdekeinek bármely módon történő megsértése esetén a promócióból bárkit indokolás nélkül kizárjon.

 

3.) Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot indokolás nélkül bármikor megváltoztassa, módosítsa vagy a promóciót indokolás nélkül megszüntesse, vagy felfüggessze.

 

Dunaharaszti, 2021. január 21.

 

Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft., Szervező

 

 

Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi a promóciós szabályzathoz kapcsolódó Adatkezelési tájékoztató